موضوع برای speaking

34 نمونه از موضوعات اسپیکینگ آیلتس

آخرین بروز رسانی:  ۲۳ مهر, ۱۴۰۲
0 دیدگاه
زمان مطالعه:  19 دقیقه

همان‌طور که می‌دانید آزمون آیلتس یکی از آزمون‌های مشهور و معتبر در سطح جهانی است که همه ساله داوطلبان زیادی به منظور کسب مدرک این آزمون و محک زدن میزان توانایی خود در زبان انگلیسی در آن شرکت می‌کنند. یکی از بخش‌های مهم این آزمون که در آن بیان داوطلب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد مربوط به بخش اسپیکینگ است. در ادامه در خصوص موضوعات اسپیکینگ آیلتس برای شما مطالبی قرار خواهیم داد تا با استفاده از آن‌ها خود را برای این بخش از آزمون نیز آماده کنید.

 

پشتیبانی پرداخت آزمون‌ها

موضوعات اسپیکینگ آیلتس

 

1- Work

در این موضوع از اسپیکینگ ممتحن سوالاتی از این قبیل از شما خواهد پرسید:

?What is your job

?Where do you work

?Why did you choose that job

?Is it a popular job in your country

?Do you like your job

?Do you get on well with your colleagues

?What was your first day like

?What responsibilities do you have at work

?If you had the chance, would you change your job

?Do you plan to continue with your job in the future

 

کار از موضوعات آیلتس

 

2- Study

در این قسمت ممتحن سوالاتی را از شما خواهد کرد که به مطالعه شما باز می‌گردد. برای مثال:

?What do you study

?Where do you study that

?Why did you choose that subject

?Is it a popular subject in your country

?Do you like that subject

?Do you get on with your colleagues

?What was your first day like

?What are the main aspects of your subject

?If you had the chance, would you change subject

?Do you plan to get a job in the same field as your subject

 

مطالعه یکی از موضوعات آیلتس

 

3- Hometown

زادگاه شما یکی دیگر از مسائل و موضوعاتی است که ممکن است ممتحن در خصوص آن از شما سوالاتی داشته باشد. مانند:

?Where is your hometown

?Do you like your hometown

?How could your hometown be improved

?Do you often visit your hometown

?What is your hometown like

?What is the oldest place in your hometown

?What is there for a foreigner to do or see in your hometown

?Has your hometown changed much since you were a child

?Is there good public transportation in your hometown

?Do you think your hometown is a good place to bring up children

 

پیشنهاد مطالعه: نمونه سوالات آزمون آیلتس

 

4- Home

یکی دیگر از موضوعات موجود در بخش اسپیکینگ آیلتس مربوط به خانه و محل و موقعیت آن است که با سوالات زیر پرسش می‌شود:

?Where is your home

?Do you live in a house or a flat

?Who do you live with

?Are there many rooms in your home

?What is your favourite room

?How are the walls decorated

?What would you change about your home

?Do you plan to live there in the future

?What facilities are there near your home

?What is your neighbourhood like

?Do most people live in houses in your country

 

خانه موضوع مکالمه

 

Art -5

چه هنری دارید؟

آیا اصلا به هنر علاقه دارید؟

این یکی دیگر از موضوعاتی است که لازم است خود را برای آن آماده کنید.

Are you good at art?

Did you learn art at school when you were a child?

What kind of art do you like? Is art popular in your country?

Have you ever been to an art gallery?

Do you think children can benefit from going to art galleries?

 

هنر موضوع آیلتس

 

Birthdays -6

تولد شما، احساس شما در خصوص آن، چگونگی خوشحالی کردن و… یکی دیگر از موضوعاتی است که ممکن است ممتحن در بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس از شما سوال کند.

?Do you enjoy your birthdays

?Do you usually celebrate your birthday

?What did you do on your last birthday

?Can you remember a birthday you enjoyed as a child

?Do most people celebrate their birthdays with a party in your country

?Which birthdays are considered important in your country

 

پیشنهاد مطالعه: نمرات آیلتس

 

تولد موضوع مکالمه آیلتس

 

Childhood -7

دوران بچگی شما پر است از اتفاقات و خاطراتی که می‌تواند موضوع خوبی را برای پرسش از شما باشد. از این‌رو ممکن است در این بخش از آزمون در خصوص این موضوع از شما سوال شود.

Did you enjoy your childhood?

What is your first memory of your childhood?

Did you have a lot of friends when you were a child?

What did you enjoy doing as a child?

Do you think it is better for children to grow up in the city or in the countryside?

 

کودکان موضوع آزمون آیلتس

 

8- Clothes

لباس‌ها و یا بهتراست بگوییم نوع پوشش یکی دیگر از موضوعاتی است که در لیست موضوعات اسپیکینگ آیلتس قرار دارد.

?Are clothes important to you

?What kind of clothes do you usually wear

?Do you ever wear the traditional clothes of your country

?Where do you usually buy your clothes

?Have you ever worn a uniform

Do most people in your country follow fashion

 

پیشنهاد مطالعه: دوره ielts

 

لباس یکی از اصلی ترین موضوعات آزمون

 

9- Computers

کامپیوترها نیز از دیگر موضوعاتی هستند که سوالات مختلفی را می‌توان از آن برای این بخش از آزمون استخراج کرد.

Do you often use a computer?

How do you usually get online?

Do you prefer desktops or laptops?

What do you use your computer for?

Do you think it is important to learn how to use a computer?

 

10- Daily Routine

اتفاقات روزمره نیز می‌تواند در لیست موضوعات اسپیکینگ آیلتس قرار گیرد. به عنوان مثال:

When do you usually get up in the morning?

Do you usually have the same routine every day?

What is your daily routine? Do you ever change your routine?

Is your routine the same today as it was when you were a child?

Do you think it is important to have a daily routine?

 

پیشنهاد مطالعه: منابع آزمون آیلتس

 

11- Dictionaries

دیکشنری که یکی از کتاب‌های پر استفاده برای زبان اگلیسی است، می‌تواند به عنوان یکی از موضوعات اسپیکینگ آیلتس مورد انتخاب شود و از آن پرسش‌هایی همانند نمونه‌های زیر طرح شود:

Do you often use a dictionary?

What do you use dictionaries for?

What kinds of dictionaries do you think are most useful?

Do you think dictionaries are useful for learning a language?

What kind of information can you find in a dictionary?

 

12- Evenings

سوال از اتفاقات و اخبار دوره و عصر شما نیز یکی دیگر از موضوعات این بخش است که نیاز به آگاهی بالای شما دارد. برای مثال از شما پرسیده خواهد شد:

What do you often do in the evenings?

Do you do the same thing every evening?

Do you prefer to spend your evenings with family or friends?

Do you ever work or study in the evenings?

What is a popular activity for young people in your country in the evenings?

Do you do the same thing in the evenings as you did when you were a child?

 

پیشنهاد مطالعه: تاریخ آزمون آیلتس

 

13- Family & Friends

سوال در مورد “دوستان و نزدیکان” شما یکی دیگر از موضوعاتی است که در قسمت اسپیکینگ آیلتس از آن سوال خواهد شد. برای مثال:

Do you spend much time with your family?

Who are you closest to in your family?

Do you prefer spending time with your family or friends?

Who is your best friend? Are you still friends with people from your childhood?

Is family important in your country?

 

14- Flowers

یکی از موضوعات مهم و پربحث در اسپیکینگ آزمون آیلتس مربوط به ” گل‌ها” می‌‌باشد. در ادامه تعدادی از سوالات این بخش را برای شما قرار خواهیم داد.

Do you like flowers?

What’s your favourite flower?

When was the last time you gave someone flowers?

Do any flowers have a special meaning in your country?

Why do you think women like flowers more than men?

 

پیشنهاد مطالعه: مدرک آیلتس

 

موضوعات اسپیکینگ آیلتس

 

15- Food

صحبت در خصوص غذاها یکی از موضوعات اسپیکینگ آیلتس است که در ادامه تعدادی از نمونه سوالات آن را برای شما خواهیم گفت:

What’s your favourite food?

Have you always liked the same food?

Is there any food you dislike?

What is a common meal in your country?

Do you have a healthy diet?

What do you think of fast food?

 

موضوع اسپیکینگ زبان

 

16- Going Out

سوالات زیر در خصوص موضوع “بیرون رفتن” از دیگر نمونه سوالاتی است که در موضوع اسپیکینگ زبان جای می‌گیرد.

Do you often go out in the evenings?

What do you like to do when you go out?

Do you prefer going out on your own or with friends?

How often do you go out in a week?

Where do most young people like to go out in your country?

 

پیشنهاد مطالعه: شروع آیلتس از صفر

 

17- Happiness

آیا آدم خوشحالی هستید؟

برای خوشحال بودن خود چه کارهایی انجام می‌دهید؟

چه چیزی شما را خوشحال می‌کند؟

این پرسش‌‌ها نیز می‌توانند بخشی از اسپیکینگ شما را تحت پوشش قرار دهند.

Are you a happy person?

What usually makes you happy?

Does the weather ever affect how you feel?

What makes you feel unhappy?

Do you think people in your country are generally happy people?

 

18- Hobbies

علاقه مندی‌های شما نیز میتواند موضوعی خوب و قابل پرسش در بخش اسپیکینگ آیلتس باشد. از این‌رو ممکن است با نمونه‌ سوال‌هایی همانند سوالات زیر رو به رو شوید:

Do you have a hobby?

What equipment do you need for it?

Do you think hobbies should be shared with other people?

Did you have a hobby as a child?

What hobbies are popular in your country?

Why do you think people have hobbies?

 

پیشنهاد مطالعه: مراکز برگزاری آزمون آیلتس

 

19- Internet

در خصوص این موضوع ممکن سوال‌هایی از قبیل:

How often do you go online?

What do you use the internet for?

How do you get online?

Do you have your own computer?

What’s your favourite website?

Do you think children should be allowed unsupervised access to the internet?

از شما پرسیده شود.

 

20- Leisure Time

اوقات فراغت خود را چگونه می‌گذرانید؟

برای اوقات فراغت خود برنامه‌ریزی می‌کنید؟

اوقات فراغت شما، نحوه سپری کردن آن و تصمیمات شما در این زمینه یکی دیگر از موضوعاتی است که سوالات زیادی با خود به همراه می‌آورد. از این‌رو با آمادگی کامل و آگاهی از این موضوع برای بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس حاضر شوید.

What is your favourite leisure activity?

What did you enjoy doing in your free time as a child?

Do you prefer to spend your free time with other people or alone?

What is a common leisure activity in your country?

Do most people in your country get two days off a week? Do you think leisure time is important?

 

پیشنهاد مطالعه: ساختار رایتینگ آیلتس

 

موضوعات اسپیکینگ آیلتس

 

 

21- Music

موسیقی‌ها موضوع خوب و پربحثی هستند، از این‌رو جایگاه خوبی در میان موضوعات اسپیکینگ آیلتس دارد.

Do you like music?

What’s your favourite type of music?

Can you sing?

Did you learn music at school?

If you could learn a musical instrument, what would it be?

Do you think music is important?

 

موضوع اسپیکینگ

 

22- Neighbours & Neighbourhood

همسایه‌ها یکی دیگر از موضوعات اسپیکینگ آیلتس می‌باشد که سوالاتی در خصوص این موضوع و نحوه رفتار و ارتباط شما با آن‌ها را مورد پرسش قرار می‌دهد.

Do you like your neighbours?

Are neighbours usually close to each other in your country?

What is your neighbourhood like?

Do you think your neighbourhood is a good place for children?

How could your neighbourhood be improved?

Do you think it is important to have a good relationship with your neighbours?

 

پیشنهاد مطالعه: استعلام مدرک آیلتس

 

23- Newspapers

روزنامه‌ها یکی دیگر از موضوعاتی هستند که ممکن است در بخش اسپیکینگ آیلتس از آن‌ها سوال شود. در ادامه تعدادی از این سوالات را برای آشنایی بیشتر شما قرار داده‌ایم.

How do you usually get your news?

Do you often read the newspapers?

What kind of news do you usually follow?

How do most people get the news in your country?

Do you think international news is important?

 

موضوع برای اسپیکینگ

 

24- Pets

آیا شما هم از حیوانی خانگی نگهداری می‌کنید؟

اصلا علاقه‌ای به نگهداری از حیوانات دارید؟

اطلاعات خود را از این موضوع نیز بالا ببرید چرا که سوالاتی از قبیل:

Do you have a pet?

Do you like animals?

What’s your favourite animal?

What is a popular pet to have in your country?

Did you have a pet as a child? Why do people have pets?

از شما خواهد شد.

 

پیشنهاد مطالعه: نمونه اسپیکینگ آیلتس 7

 

موضوع برای speaking

 

25- Reading

میزان مطالعه و سلیقه شما در این زمینه می‌تواند یکی دیگر از موضوعات اسپیکینگ است.

Do you often read?

What is your favourite kind of book to read?

Do you often read newspapers? Do you have any e-books?

What books did you read as a child?

Do you think it is important to encourage children to read?

 

پیشنهاد مطالعه: نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس

 

26- Shopping

خرید کردن و سوال کردن از علایق شما در این زمینه نیز می‌تواند موضوع خوبی برای این بخش از آزمون آیلتس باشد.

?Do you like shopping

?What’s your favourite shop

?Do you prefer shopping alone or with others

?What kinds of shops are there where you live

?Have you ever bought anything online

?Do you think men and women have different opinions about shopping

 

موضوع اسپیکینگ زبان

 

27- TV

تلوزیون و برنامه‌های تلوزیونی، ساعات استفاده شما از این دستگاه،دیدگاه شما در خصوص برنامه‌های تلوزیونی و… یکی دیگر از موضوعاتی است که در اتاق اسپیکینگ آزمون آیلتس از شما پرسیده خواهد شد.

Do you often watch TV?

What sorts of things do you watch on TV?

What is your favourite TV program?

Do you ever watch foreign programs or films?

What did you watch on TV when you were a child?

Do you think children should watch TV?

 

پیشنهاد مطالعه: منابع رایتینگ آیلتس

 

28- Transport

برای مسافرت خود کدام یک از وسایل حمل و نقل را ترجیح میدهید؟ مزایا استفاده از قطار چیست؟ با چه وسیله‌ای در آزمون آیلتس حاضر شدید؟ و… از جمله نمونه سوالاتی است که در زمینه حمل و نقل از شما پرسیده خواهد شد.

?How did you get here today

?What is your favourite mode of transport

?Do you ever use public transport

?Do you like the transport system in your country

?What is the difference between taking a bus and taking a train

 

29- Weather

آب و هوا یکی دیگر از جمله موضوعات خوبی است که شما باید در خصوص آن اطلاعات کاملی داشته باشید تا بتوانید به خوبی از پس این موضوع اسپیکینگ زبان بر آیید.

What’s the weather like today?

What’s your favourite weather?

Do you like the weather in your country?

Is the weather the same in all parts of your country?

Does the weather ever affect the way you feel?

Does the weather in your country ever affect transportation?

 

پیشنهاد مطالعه: آمادگی برای آیلتس بدون کلاس

 

30- City

شهرها یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز و پر سوال در آزمون آیلتس به ویژه بخش اسپیکینگ هستند. در ادامه نمونه‌ای از سوالات این موضوع را خواهیم گفت:

?what its name is and where it is

?when you visited it

?why you liked it

 

موضوعات اسپیکینگ آیلتس

 

31- Business

بیزینس شما چیست؟

دوست دارید چه تجارتی را آغاز کنید؟

تجارت و یا بیزنس یکی دیگر از مسائلی است که در آزمون آیلتس بخش اسپیکینگ از شما سوال خواهد شد. لازم است خود را برای این موضوع و سوالات این بخش به خوبی آماده کنید.

?what business it would be

?when you want to start it

?why you have not started it yet

 

پیشنهاد مطالعه: لیسنینگ آیلتس

 

32- Money

پول یکی دیگر از موضوعات این بخش از آزمون است که دیدگاه شما در خصوص آن و نحوه مصرف کردن، به دست آوردن و… مورد پرسش قرار می‌گیرد.

?who you would share it with

?what you would buy

?what else you would do

 

33- Household Appliance

لوازم خانگی و سوالاتی در خصوص چگونگی استفاده و کاربرد آن، یکی دیگر از موضوعات بخش اسپیکینگ آیلتس می‌باشد.

?what it is

?how it works

?how life would be without it

 

پیشنهاد مطالعه: ریدینگ آیلتس

 

34- Sports

در این بخش از آزمون از ورزش و یا ورزش محبوب شما نیز سوال خواهد شد. از این‌رو سعی کنید با آگاهی نسبتا خوب از این موضوع در بخش اسپیکینگ شرکت کنید.

?how you first became interested in it

?why you are interested in it

?what equipment and skills are needed for

?Do you like sport

?What’s your favourite sport

?Do you often watch sport on TV

?Did you play sport as a child

?What is the most popular sport in your country

?How do most people in your country keep fit

 

موضوع اسپیکینگ

 

خدمات سفیرپیمنت در حوزه‌ آیلتس

همان‌طور که می‌دانید، آزمون‌های بین المللی همچون آزمون ielts برای ثبت نام نیازمند پرداخت ارزی هستند. این پرداخت از طریق کارت های ارزی همچون مستر کارت و یا ویزا کارت ممکن می‌باشد اما تهیه و استفاده از این کارت‌ها برای افراد دشوار است. از این‌رو سفیر پیمنت به عنوان مجموعه‌ای تخصصی در حوزه پرداخت های ارزی این دشواری را تسهیل کرده است. کافیست با تیم پشتیبانی این مجموعه در ارتباط باشید تا خدمات شما مثل ثبت نام آیلتس را به سهولت و سرعت انجام شود.

 

نتیجه

همان‌طور که مشاهده کردید برای بخش اسپیکینگ آزمون آیلتس موضوعات گوناگونی وجود دارد. از این‌رو لازم است شما به عنوان یک داوطلب، در خصوص این موضوعات و نحوه سوالات آن اگاهی داشته باشید. این مقاله به شما کمک خواهد کرد تا با نحوه سوال و موضوعات این بخش از آزمون آشنا شوید.

دیدگاه خود را بنویسید;
نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *